Zapraszmy na nową stronę

www.stomatologbielany.pl

Lecznica Stomatologiczna Pryzmat powstała w 1993 roku, wówczas dr Urszula Soroczyńska podjęła decyzję o rozszerzeniu swojej prywatnej praktyki przekształcając ją w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr: RZOZ-708. Od tego czasu stale pracujemy przy ul. Dantego 1A w Warszawie (Bielany).

Duże znaczenie dla rozwoju naszej Lecznicy i ugruntowania jej pozycji, na rynku warszawskich usług stomatologicznych miało podjęcie współpracy z wieloma ambitnymi, pragnącymi stale się kształcić i doskonalić zawodowo lekarzami. Wielu z nich pracuje z nami do dnia dzisiejszego. Młodsi współpracownicy przyjmując wypracowane już standardy, wnoszą do zespołu nowa energię i świeże spojrzenie na interesujące nas problemy. Równolegle z tworzeniem się sprawnego zespołu, Lecznica rozwija się poprzez uzupełnianie i wymianę sprzętu na coraz nowocześniejszy, stosowaniu coraz doskonalszych materiałów i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych metod sterylizacji i przygotowania narzędzi.

Jesteśmy dobrze przygotowani do świadczenia pomocy pacjentom w szerokim zakresie. Prowadzimy następujące poradnie: stomatologii ogólnej, stomatologii dziecięcej, chorób błon śluzowych i przyzębia, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, ortodontyczną, pracownię diagnostyki obrazowej, poradnię promocji zdrowia i higieny stomatologicznej.

Jesteśmy dumni z tego, że wielu naszych pierwszych pacjentów powierza nam leczenie siebie i swoich bliskich do dnia dzisiejszego. Cieszymy się, gdy nowi pacjenci dostrzegają nasze starania .

Dalej naszą zasadą pozostanie to co zaproponowaliśmy pacjentom rozpoczynając działalność-wysoka jakość usług przy zachowaniu umiarkowanych cen.

Nasz Regon 010670840
Nasz NIP 1180114437
Rachunek nr : 88 1500 2022 1220 2000 1543 0000
Bank Zachodni WBK